rehabilitació integral

L’organització i solvència de Kalam permet disposar dels millors mitjans humans i materials per garantir, amb la millor relació qualitat/preu, la rehabilitació integral d’edificis.

Des de 1987 confien en Kalam per posar els seus immobles al dia comunitats de propietaris, per requeriment, ITE desfavorable, etc., propietaris d’edificis singulars o protegits, com ara Casa Matesanz, Metrópolis Seguros o l’edifici situat a Santa Catalina de Madrid, amb un termini d’execució excepcional (rehabilitació integral d’edifici de 4.500 m2 en 70 dies naturals), així com grans patrimonials que, com General Electric, exigeixen un compliment rigorós i amb les màximes garanties. Amb tots ells, hem treballat amb la qualitat que ens vam proposar que caracteritzés el nostre treball.

Amb personal propi de l’empresa, especialistes en fusteria d’armar amb una àmplia i acreditada experiència desenvolupades en obres de patrimoni historicoartístic, realitzem, sota un estricte control tècnic i protocols propis de seguretat, estintolaments, enderrocs, reforços o substitucions d’elements estructurals.

Un lema nostre, així va ser, així és. Sabem recuperar la seva esplendor, la brillantor d'edificis monumentals i de les més humils cases a corrala

Kalam disposa de departaments de Prevenció de Riscos i de Control de Materials i Patologies, amb un Laboratori per a les anàlisis, control i seguiment de les seves obres, i per a l’assistència tècnica a grups patrimonials i arquitectes en fase de redacció de projecte.

KALAM, within the framework of the ICEX Next Program, has received support from ICEX and co-financing from the European Regional Development Fund. The purpose of this support is to contribute to the international development of the company.

European Regional Development Fund

A way to make Europe