restauració patrimoni

Kalam és la constructora amb millors qualificacions atorgades per l’Estat espanyol per als concursos públics de rehabilitació d’edificis i restauració i conservació del Patrimoni Històric Artístic. Amb més de 30 anys de trajectòria empresarial hem realitzat restauracions reconegudes i premiades pels professionals i gestors del patrimoni arquitectònic, com les intervencions en les catedrals de Sigüenza, Santiago de Compostel·la, Coria – Cáceres, Cuenca, Plasencia, Tudela, Almeria, Cadis o Sevilla, i treballem de forma contínua per a diferents diòcesi de l’església i companyies tan solvents com les del sector de l’assegurança que només posen els seus immobles en mans d’empreses qualificades que els ofereixen les màximes garanties.

Des dels nostres inicis ha estat prioritari disposar d’una plantilla de l’empresa integrada per professionals de confiança molt qualificats: llicenciats en Belles Arts, restauradors, mestres dels oficis tradicionals de la construcció especialitzats en els treballs en plom i zinc, fusta, reproducció d’elements arquitectònics, revestiments de morters, etc., dirigits per tècnics de gran formació i experiència.

Hem posat al dia edificis del nostre patrimoni mitjançant concursos públics, rehabilitació integral per canvi d’ús o per ITE desfavorables a nivell nacional, en què es pot destacar la renovació dels nuclis històrics de Madrid, Barcelona, Segovia i Toledo.

Hem intervingut en més de trenta béns declarats Patrimoni Mundial per la UNESCO.

En l’àmbit internacional, amb la nostra societat a Xile tenim una Unitat Operativa amb equip i taller de restauració propis per donar servei de suport a obres de restauració en els països d’Iberoamèrica en els quals no estem implantats, restaurant en aquests moments, entre d’altres els palaus Álamos i Cousiño a Santiago o el Palau Rioja a Viña del Mar, i a Cuba, l’antic Palau de Velasco Sarrà, actual Ambaixada d’Espanya a l’Havana. Estem treballant a la Catedral de Santo Domingo per al seu Arquebisbat i el Govern de la República Dominicana, i tenim en marxa altres projectes a través de la societat Kalam Karibe, participada per Kalam en la seva totalitat, que ens permet cobrir amb eficàcia, des de la logística, materials i mitjans especialitzats en intervencions de restauració en els països de la zona. A França treballem en el Palau de Versalles, Castells de Saumur i de Chenonceau, entre d’altres, o Cathédrale Notre Dame de Guadeloupe à Basse Terre, a l’illa de Guadalupe, prop de La Martinica.

KALAM, within the framework of the ICEX Next Program, has received support from ICEX and co-financing from the European Regional Development Fund. The purpose of this support is to contribute to the international development of the company.

European Regional Development Fund

A way to make Europe