eficiéncia energética

Kalam té àmplia experiència en la intervenció en habitatge amb criteris de millora de l’eficiència energètica. Hem instal·lat més de 300.000m2 de Sistema d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior, SATE, una solució tècnica que realitzada juntament amb altres com la millora de les cobertes, terrasses, fusteries i soleres o soterranis contribueix a l’optimització del comportament tèrmic de l’envolvant del edifici. Aquestes mesures augmentaran el confort dels usuaris, revaloritzaran l’immoble i disminuirán el consum energètic necessari per a la climatizació dels habitatges.

Veuré més
responsabilitat social

A Kalam sentim la Responsabilitat Social com una part important de la nostra tasca. Des de la constitució de l’empresa, i tal com estableixen els nostres estatuts, destinem una part dels resultats del nostre esforç a accions socials i culturals, perquè l’acompliment de les nostres responsabilitats directes en l’àmbit on ens correspon desenvolupar la nostra activitat no ens deslliure d’altres compromisos.

Veuré més
edicions especials

A Kalam ens sentim afortunats que la nostra activitat es desenvolupi en el camp de l’art i dels béns culturals, on hem acumulat una valuosa experiència en la restauració d’edificis i monuments de gran valor arquitectònic i contingut artístic.

Veuré més
Ekaba

Ekaba, espai de Kalam per a les belles arts, respon a la implicació social i cultural de kalam amb l’art i el mecenatge. Aquesta vocació es canalitza des de l’any 2007 mitjançant ekaba, idea madurada en el temps que ens permet compartir un espai cultural amb professionals propers i amants de l’art.

Veuré més
KALAM, within the framework of the ICEX Next Program, has received support from ICEX and co-financing from the European Regional Development Fund. The purpose of this support is to contribute to the international development of the company.

European Regional Development Fund

A way to make Europe