Accés principal al Cerro de Santa Lucía, Santiago, Xile

 

La intervenció d’aquest lloc emblemàtic al cor de la ciutat, on Pedro de Valdivia va fundar Santiago de Nueva Extremadura l’any 1541, va consistir en la recuperació de la façana general de l’entrada monumental i la Plaza de Neptuno Baja, corresponents al sector sud-ponent des de l’avinguda Libertador Bernando O’Higgins. Aquestes edificacions monumentals es van alçar a principis del s. XX, dins d’un gran projecte de millores urbanes que van coincidir amb la celebració del Primer Centenari de la República. Bàsicament, les obres han suposat la reparació i substitució mitjançant l’emmotllament dels balustres danyats, el segellament d’esquerdes i reparació de murs interiors i exteriors i la restauració de tots els elements premodelats de morter que conformen vores, cornises, ornaments, pilastres, sòcols i altres elements decoratius, a més de l’aplicació de segellador i pintura d’acord amb els codis de color aprovats pel Consejo de Monumentos Nacionales.

KALAM, within the framework of the ICEX Next Program, has received support from ICEX and co-financing from the European Regional Development Fund. The purpose of this support is to contribute to the international development of the company.

European Regional Development Fund

A way to make Europe