Seu del Banc d’Espanya, Madrid, Espanya

 

Després de més de deu anys des de la nostra primera intervenció a l’edifici del Banco de Espanya, catalogat com a Bé d’Interès Cultural, la propietat va tornar a confiar en Kalam per a la restauració dels 12.000 m2 de façana de pedra granítica d’Alpedrete, calcàries d’Alconera i marbre de Carrara, que corresponen a l’edifici principal i a l’edifici ampliació de 1975. La restauració projectada per Valentín Berriochoa comprèn la fixació mitjançant varetes d’acer inoxidable i resines Epoxi de cornises i modillons de pedra eliminant les galgues oxidades que han provocat la fractura dels grans carreus de pedra, el microcosit i segellament d’esquerdes i fissures, la reunió de carreus i la restitució de volums amb morters epoxídics, la neteja, eliminació d’eflorescències, la preconsolidació i aplicació de pàtines i tractaments antigrafit als paràmetres de la façana, així com la col·locació de zinc en sistemes de junta belga a les cornises. També es restauraran els elements de ferro forjat de plantes inferiors, reixeries del pati anglès, fanals de façana i cresteria de zinc de coberta.

KALAM, within the framework of the ICEX Next Program, has received support from ICEX and co-financing from the European Regional Development Fund. The purpose of this support is to contribute to the international development of the company.

European Regional Development Fund

A way to make Europe