Catedral de Tudela

 

 

Delicada intervenció de conservació dels elements petris del claustre de la Catedral. Aquesta joia del Romànic pateix d’una patologia de la pedra que requereix una rigorosa anàlisi i una intervenció específica i apropiada en funció de l’estat de partida en cada element. Sota aquest criteri es van utilitzar diferents procediments agrupats en tres fases, de neteja i eliminació d’estrats previs, d’adhesió de fragments i segellat d’esquerdes i, finalment, d’implantació de proteccions provisionals i d’adopció de mesures de conservació preventiva. Per a la neteja, segons cada cas es va utilitzar desincrustació fotònica, microprojecció de partícules de pedra tosca o mitjans mecànics com espàtula d’ultrasons o bisturí.

KALAM, within the framework of the ICEX Next Program, has received support from ICEX and co-financing from the European Regional Development Fund. The purpose of this support is to contribute to the international development of the company.

European Regional Development Fund

A way to make Europe