Coŀlegi Major de San Ildefonso, Alcalá de Henares, Espanya

 

Restauració de la façana del Colegio Mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de Henares. Començada a edificar per iniciativa del Cardenal Cisneros l’any 1537, és una de les obres més conegudes de Rodrigo Gil de Hontañón i està construïda en pedra calcària del Vellón, en “estil Cisneros”, també denominat plateresc o de transició, amb barreja d’estils, des del gòtic al renaixentista. La intervenció comprèn la neteja, consolidació, extracció de sals, reposició de volums amb pedra i morter, la restauració de serralleries i fustam i la protecció de cornises amb zinc. L’exceŀlent treball dels nostres professionals en aquesta intervenció, ha estat clau perquè aquesta tasca de restauració obtingués el Premi Unió Europea de Patrimoni Cultural, atorgat per Europa Nostra en la Categoria de Conservació en l’any 2018, així com el Premi Especial de la Fundació cases Històriques en l’any 2017.

KALAM, within the framework of the ICEX Next Program, has received support from ICEX and co-financing from the European Regional Development Fund. The purpose of this support is to contribute to the international development of the company.

European Regional Development Fund

A way to make Europe