Palma 49, Madrid, Espanya

 

Rehabilitació integral en què els nostres equips de fusteria d’armar realitzar la substitució de l’estructura de fusta mantenint la mateixa tipologia constructiva.

Es va procedir a la demolició i posterior reconstrucció de forjats, envans, revestiments i terminacions interiors, es va adequar la totalitat de les instal·lacions de l’immoble, es va renovar el pati, la coberta i es van restaurar les façanes.

KALAM, within the framework of the ICEX Next Program, has received support from ICEX and co-financing from the European Regional Development Fund. The purpose of this support is to contribute to the international development of the company.

European Regional Development Fund

A way to make Europe