Toledo 49, Madrid, Espanya

 

La intervenció en aquest edifici va consistir en una substitució d’estructura en les zones humides on la putrefacció havia eliminat gairebé totalment la secció de carreres i peus drets.

Es va restaurar la façana principal, reproduint les peces decoratives dels miradors mitjançant resines elaborades en els nostres tallers, es van restaurar i adequar els patis i es va rehabilitar integralment la coberta substituint parells i permòdols de cornisa danyats, cobriment i fontaneria. Es va adequar la xarxa d’accessos recuperant les escaioles originals i la lluerna d’escala.

KALAM, within the framework of the ICEX Next Program, has received support from ICEX and co-financing from the European Regional Development Fund. The purpose of this support is to contribute to the international development of the company.

European Regional Development Fund

A way to make Europe