Torre Mudéjar de San Miguel, Toledo, Espanya

 

Ciutat històrica de Toledo (Declaració Patrimoni Mundial per la UNESCO, 1986)

 

Per al Consorci de la Ciutat de Toledo, es va realitzar la neteja, consolidació, reposició i rejuntat dels paraments tant exteriors com interiors, a més de renovar la il·luminació i restaurar la graonada.

Es va reconstruir així mateix la coberta del campanar, amb la restauració de les campanes, i es va finalitzar la intervenció amb la definició i adequació dels accessos.

KALAM, within the framework of the ICEX Next Program, has received support from ICEX and co-financing from the European Regional Development Fund. The purpose of this support is to contribute to the international development of the company.

European Regional Development Fund

A way to make Europe